Aanleverspecificaties t.b.v. drukwerk

Uw bestanden kunnen worden aangeleverd op CD,DVD of middels E-mail of FTP-server. Indien u een CD of DVD aanlevert geven wij voorkeur aan kopieën van uw bestanden. Standaard worden uw Cd’s of Dvd’s niet geretourneerd. Digitaal aangeleverde bestanden worden altijd zorgvuldig gecontroleerd. Indien uw bestanden niet voldoen, ontvangt u telefonisch bericht.

Lees onderstaande aanleverspecificaties zorgvuldig door. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met ons op: telefoon (0492) 527250

Soorten bestanden
U kunt aanleveren in:

Adobe Photoshop (is niet geschikt voor tekstbestanden):
- 300 DPI op 100%
- CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet
- in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen
- ontstaan)
- *.psd (photoshop document)
- Indien van toepassing: denk aan de AFLOOP
- Elke pagina in een apart bestand

Adobe Illustrator
- Lettertypen omzetten naar lettercontouren
- CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet
- in-CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen
- ontstaan)
- *.ai, *.eps
- Indien van toepassing: denk aan de AFLOOP
- Elke pagina in een apart bestand

Quark Xpress (t/m versie 7)
- Alleen PC als er geen fonts worden gebruikt,
- anders Macintosh
- Complete Macintosh fonts (geen PC fonts) en
- ALLE afbeeldingen meesturen

InDesign
- Alleen PC als er geen fonts worden gebruikt,
- anders Macintosh
- Complete Macintosh fonts (geen PC fonts) en
- ALLE afbeeldingen meesturen

PDF
- Certified PDF
- CMYK
- Inclusief snijtekens en afloop
- LET OP: alle fonts invoegen

MicrosoftWord (PC omgeving)
- Alleen in overleg; er zijn meerkosten
- aan verbonden

Afloop
Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er 3 mm afloop nodig aan alle zijden.Deze 3 mm moet worden toegevoegd aan het uiteindelijk formaat.Voorbeeld: bij A6 formaat (148 x 105 mm) moet er dus een illustratie worden geleverd van 154 x 111 mm.Wij adviseren om tekst en tekstkaders 4 à 5 mm van de snijrand te plaatsen.Altijd een print meesturen of faxen

Stuur bij voorkeur ook een kleurgescheiden print mee.De print en het document moeten hetzelfde zijn. Indien geen print bijgeleverd ontvangt u een PDF proef van ons. Let op dat u geen onnodig grote bestanden aanlevert, dit kan fouten veroorzaken.Geïmporteerde afbeeldingen op 100% en 300 DPI (indien van toepassing).Geen overbodige bestanden of mappen meesturen.Het versturen per post of koerier is geheel op eigen risico; schijven, cd's of diskettes kunnen in de post beschadigen. Indien bestanden niet drukklaar worden aangeleverd, zullen wij in overleg met u naar een oplossing zoeken. Indien wij correcties of aanpassingen moeten uitvoeren, brengen wij kosten in rekening.Uiteraard brengen wij nooit meerkosten in rekening indien uw bestanden in één keer goed worden aangeleverd.

Aanleverspecificaties t.b.v. printwerk

Resolutie bitmap-bestanden
- Tot 0,25 vierkante meter:
-----------200 Dpi
- 0,25 1,00 vierkante meter:
------- -150 Dpi
- Groter dan 1,00 vierkante meter:
--100 Dpi

Het is niet zinvol om het oorspronkelijke bestand naar een hogere resolutie of ‘zwaarder’ bestand om te rekenen met de verwachting hierdoor een betere printkwaliteit te behalen.

Illustrator
Al uw tekstwerk en pictogrammen dienen te zijn omgezet naar contouren of outline.U hoeft dan geen originele fonts mee te sturen. Illustratorbestanden dienen altijd opgemaakt en aangeleverd te worden in kleurmodus CMYK incl. eventuele PMS-kleurnummers. Indien u foto,s in een Illustratorbestand plaatst dienen deze van tevoren omgezet te zijn naar CMYK.

PhotoShop
Photoshopbestanden kunnen als PDF-, EPS- of alsTIFF-bestand aangeleverd worden. Om de bestanden te comprimeren kan het beste de JPEG maximum kwaliteit instelling gebruikt worden. LZW-compressie van een TIFF-bestand kan problemen geven met openen/verwerken en geniet dan ook niet onze voorkeur.

PDF-formaat
Indien u uitsluitend over de mogelijkheid beschikt een PDF-bestand (met actieve teksten) aan te leveren dienen de fonts los bijgeleverd te worden.Anders aanleveren als Certfied-PDF (tekstwerk naar contouren of outline).

Kleurprofielen
Bestanden waarin colour-management profielen ingesloten zijn,worden ook als zodanig verwerkt.

DTP-werkzaamheden
Indien uw aangeleverde bestanden niet voldoen aan bovengenoemde aanleverspecificaties zullen wij met u overleggen wat te doen, alvorens uw druk of print opdracht in productie te nemen. De eventueel ontstane vertraging kan invloed hebben op de eerder toegezegde levertijd. DTP-werk en aanpassingen van de door u aangeleverde bestanden zijn op uur basis en bedragen € 65,00 per uur. Alvorens deze correctiewerkzaamheden op te starten zullen wij eerst met u in overleg gaan.